Для меня не важно, на чьей стороне сила;
важно то, на чьей стороне право.
Виктор Гюго

Податкове право і податкові спори

Податкове право — складний фінансово-правовий інститут, який регулює владні відносини по встановленню, введенню та справлянню податків та зборів, а також відносини, що виникають в процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб та притягнення до відповідальності за здійснення податкового правопорушення.

Працюючи в сфері надання послуг реєстрації та обслуговування бізнесу – маємо великий досвід в спілкуванні з податковими органами. Достеменно знаємо права та обов’язки платників податків. Вміємо побудувати надійний захист інтересів наших Клієнтів. 

Проводимо консультації з податкового законодавства, нарахування та сплати податків і збрів, звітності, порядку проведення перевірок та інше.