Для меня не важно, на чьей стороне сила;
важно то, на чьей стороне право.
Виктор Гюго

Корисні посилння

 

Ресурс

 Опис  

Система судоустрою України 
www.court.gov.ua

Офіційний сайт Верховного суду України. Центральні та регіональні судові установи. Слухання справ. Судова практика. Новини, судова практика, рішення суду, нормативна база. 

Єдиний державний реєстр судових рішень
http://reyestr.court.gov.ua

Офіційний сайт Генеральної прокуратури України
 

Єдиний реєстр бланків нотаріальних документів 
http://rnb.informjust.ua

Статус, повноваження, організація і порядок діяльності цього органу.
 

Бази законодавства України

«Законодавство України»   
www.zakon4.rada.gov.ua/laws   

База законодавства Верховної Ради України
 

Законодавство «Ліга:Закон»
(http://www.liga.net/)

База законодавства "Лига"
 

«Нормативні акти України» 
(www.nau.kiev.ua)

Професійна правова система
 

«Реєстр атестованих судових експертів» (http://rase.minjust.gov.ua/)

Інформація про атестованих судових експертів
 

Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі - http://www.eurocourt.in.ua/

Повні тексти рішень Європейського суду з прав людини
 

Мала енциклопедія нотаріуса 
http://www.yurradnik.com.ua/stride/men/

Коментарі, зразки, роз'яснення

Головне державне об’єднання правової інформації Міністерства юстиції України www.gdo.kiev.ua

Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-правових актів України

Лабораторія законодавчих ініціатив НаУКМА 
www.parlament.org.ua

Лабораторія законодавчих ініціатив є одним із провідних аналітичних центрів України, який засновано у 2000 році за ініціативи випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Центр суддівських студій
http://www.judges.org.ua/pravo.htm

Посилання на світові правові ресурси

Українська фундація правової допомоги 
http://ulaf.org.ua

Методичні рекомендації для адвокатів по різним категоріям справ

ДП Iнформацiйний Центр Мiнiстерства юстицiї України
http://www.informjust.ua/

Державні реєстри, методики, рекомендації

Правові видання

Газета "Голос України" http://uamedia.visti.net/golos/ 

Газета "Урядовий кур'єр" http://uamedia.visti.net/uk/ 

Вісник податкової служби України http://www.visnuk.com.ua 

Юридичний портал України "ЮрЗона"
http://urzona.com 
Видавничий будинок "ФАКТОР" 
http://www.factor.ua/structure/vsfactor/ 

 

«Юридична практика» http://www.yurpractika.com/welcome.php 

«ЮСТІНІАН» - «Юридичний журнал» - http://www.justinian.com.ua/ 

«Юридична газета» - http://www.yur-gazeta.com/ 

Центр суспільно-правових досліджень http://www.scenter.kiev.ua/news

Журнал «Юридичний радник» - http://www.yurradnik.com.ua 

ЗАКОН І БІЗНЕС - http://www.zib.com.ua 

Журнал "АДВОКАТ" 
www.lawlibrary.com.ua

Газета "Правовий тиждень"http://legalweekly.com.ua

 

 

Судова влада України

Конституційний Суд України 
http://www.ccu.gov.ua 
Верховний Суд України 
http://www.scourt.gov.ua 
Вищий Господарський Суд України 
http://www.vgsu.arbitr.gov.ua 
Вищий адміністративний суд 
http://www.vasu.gov.ua
 

Виконавча влада України

Президент України 
(http://www.president.gov.ua) 
Національна академія державного управління при Президентові України 
(http://www.academy.gov.ua) 
Кабінет Міністрів України 
http://www.kmu.gov.ua/control/ 
Міністерство юстиції України 
http://www.minjust.gov.ua

Законодавча влада України 

Верховна Рада України 
(http://portal.rada.gov.ua) 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
(http://www.ombudsman.gov.ua)

 

Конституційні органи 

Генеральна прокуратура України 
http://www.gp.gov.ua 
Вища рада юстиції України 
http://www.vru.gov.ua 
Нацiональний банк України 
http://www.bank.gov.ua 
Рада національної безпеки та оборони України 
http://www.rainbow.gov.ua 
Центральна виборча комісія України 
http://www.cvk.gov.ua

Адвокатура України 

Національна асоціація адвокатів України 
http://www.unba.org.ua 
РАДА АДВОКАТІВ МІСТА КИЄВА, КИЇВСЬКА МІСЬКА КДКА,  ЦЕНТР СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ 
http://kmkdka.com 
Єдиний реєстр адвокатів України 
http://www.unba.org.ua/erau/ 
 Спілка адвокатів України http://cay.org.ua 
 Міжнародна асоціація юристів http://www.ibanet.org
 

 

 

Центри безоплатної вторинної правової допомоги 
http://legalaid.gov.ua

Організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення повноважень Мін’юсту у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Українська гельсінська спілка 
http://helsinki.org.ua/

 

Тюремний портал 
http://ukrprison.org.ua/department_institutions/derzhavniy

Держдепартамент виконання покарань: перелік установ, внутрішні документи, інструкції тощо

Національне Центральне Бюро Інтерполу в Україні 
icpo.centrmia.gov.ua

Розшук злочинців, безвісно зниклих, культурних цінностей та ін.