Для меня не важно, на чьей стороне сила;
важно то, на чьей стороне право.
Виктор Гюго

Договірне право

Договірне право – системно упорядкована сукупність правових норм, розміщених в Цивільному кодексі, Господарськоу кодексі, в інших законах і підзаконних нормативно-правових актах, які встановлюють принципи договірних відносин, правила та порядок укладення договору, зміст договору, тобто права і обов’язки сторін, порядок виконання договірних зобов’язань, правові наслідки неналежного виконання (невиконання) договірних зобов’язань та способи захисту порушених прав сторін договору. 

Грамотно складений договір - є ефективним способом захисту своїх інтересів і законних прав в спірних ситуаціях, в судовому та досудовому порядку, а також гарантією успішного досягнення завдань і цілей сторін.

 

Із  задоволенням допоможемо в складенні договорів будь-якої складності в цивільно-правової та господарської сферах, а також в проведенні правового аналізу існуючого договору на предмет відповідності його положень чинному законодавству України.

ЗАВЖДИ РАДІ ДОПОМОГТИ!